Soukromý prospěch z veřejné vědy

PhDr. Pavel Baran, CSc.

Veřejný prospěch ze soukromé vědy a naopak!

Z národního rozpočtu České republiky i z evropských prostředků je v širokém spektru oborů podporována věda a výzkum. Vedle této podpory vstupují do oblasti vědy a výzkumu také prostředky soukromé. Tyto dvě složky podpory se vzájemně prolínají, je zajímavé sledovat nejen jejich synergie, ale také rozpornost jejich působení. Jsou tedy hranice mezi veřejným a soukromým zájmem při podpoře vědy a výzkumu nepřekročitelné

RNDr.  PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.

Vědecký výzkum, hybná síla naší civilizace

Vědecký výzkum je hybnou silou naší civilizace. Je základem výkonné ekonomiky, silné obrany i zdraví obyvatel. Někdy se prezentuje tak, že peníze daňových poplatníků financují veřejnou vědu, ze které pak mají prospěch soukromé firmy. Jsou ale i případy, kde soukromě financovaný výzkum, např. ve farmaceutických firmách, může sloužit ke prospěchu celé společnosti. Produktivní interakce mezi veřejným a soukromým tak umožňuje maximální využití naší kreativity.

FESTIVALOVÁ KAVÁRNA! Přijďte do zámecké galerie na ranní kávu a intelektuální debatu.

Nahoru