Ing. Petr Velička

 

Moderátor odborného bloku a spoluorganizátor projektu Cena za architekturu ve Velkém Meziříčí. Petr a Markéta Veličkovi, autorizovaní architekti – krajinářská architektura, územní plánování, architektura, Velké Meziříčí. Ateliér M&P architekti-krajinářská architektura založili v roce 2004. Ateliér se zabývá především komplexní projektovou činností ve výstavbě, rámcově pak urbanismem a územním plánováním či osvětovou činností. Pravidelně se účastní architektonických soutěží v ČR i v zahraničí, v nichž se v mnohých umístili na předních místech a vzešla z nich většina jejich stěžejních realizací. V roce 2021 se jejich ateliér zařadil mezi TOP 100 Architects v ČR.
Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro získala ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2013 a byla nominována za ČR do mezinárodní soutěže Piranesi award 2015.Park 4 dvory v Českých Budějovicích od roku 2014 získal několik ocenění a uznání v soutěžích nejen v ČR, ale i v zahraničí a je publikován v ročence české architektury 2014-2015. V roce 2020 získal Winner German Design Award.
V rámci osvětové činnosti jim vydalo v roce 2013 nakladatelství Dokořán populárně naučnou knihu Aleje českých a moravských zemí a v kolektivu autorů v roce 2017 Život se stromy. Kniha Telč v průběhu staletí byla vydána v rámci projektu Kulturní krajina jako prostor. Souborná kniha České zahrady jim vyšla v roce 2020.
Dlouhodobě spolupracují na tvorbě dokumentů Ljuby Václavové pro ČT např Bermudský poetický trojuhelník nad Vysočinou, který kromě vítězství na mezinárodním filmovém festivalu Art Films, získal i ocenění Zlatá Jeřabina za kulturní počin roku 2014.

Nahoru