PhDr. David Černý, Ph.D.

 

Filozof, který se ve své práci zaměřuje na etický rozměr robotiky a umělé inteligence. Věnuje se etice, bioetice, filosofii práva a personální ontologii. Vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR.

Nahoru