HUDEBNÍ KOMPOZICE RACIONÁLNÍ PRVKY: Hudba jako alternativní výzkumná metoda

Opustili jsme rámec hrdinského modelu vědy, který se vyznačoval tím, že ztotožňoval vědu s rozumem. Už nevnímáme vědu jako nezaujatou, nestrannou, ani jako záruku pokroku ve světě. Historii se pokoušíme zkoumat a zobrazovat autenticky, společnost statisticky a kulturu ekonomicky... Umění, a hudba především, se však veškeré analýze vzpírá. I kdybychom prozkoumali partituru či nahrávku do posledního detailu, stejně jindy a jinak ožije s každou intepretací či reprodukcí, která s lehkostí náš výzkum degraduje na pouhý žvást. Ony zvukové vlny se totiž rozezní až nárazem na bubínky v našich uších, v mozku pak evokují vzpomínky, vyvolávají emoce, konstruují sítě a obrazy, dolují zkušenosti, ale hlavně, něco o něčem vypovídají. Ve svém příspěvku se pokusím představit nikoliv to, jak zkoumat hudbu, ale to, jak zkoumat soudobou hudbou a její kompozicí. Možnosti současného zvukově-hudebního průzkumu budou prezentovány na příkladu analýzy historie a současnosti unikátních varhan v Úsobrně.

Nahoru