Vesmír: zdroj poznatků nebo existenční hrozba?

Hrozby pro život na Zemi

Vesmír je z pohledu astronoma zdrojem bohatého poznání a představuje jedinečnou laboratoř pro zkoumání světa a jeho přírodních zákonitostí. Díky příhodným podmínkám v našem nejbližším okolí se na planetě Zemi mohl rozvinout život tak, jak jej známe. Jsme ale zcela chráněni nebo ve vesmíru číhají možné hrozby, které by život na Zemi mohli výrazně ovlivnit nebo přímo zničit? Jak je důležité poznávání vesmíru k tomu, abychom mohli případné existenční hrozbě předejít?

Ve svém příspěvku budu diskutovat nejběžněji uvažované hrozby pro život na Zemi, zahrnující srážku s velkým asteroidem nebo výrazný výkyv ve sluneční aktivitě. Zaměřím se ale také na případné ohrožení v důsledku velmi energetické události v naší blízkosti, jako by mohl být výbuch supernovy, srážka černých děr či neutronových hvězd, anebo aktivita v jádru naší Galaxie při dopadu většího množství hmoty na super-hmotnou černou díru.

Nahoru