Vesmír: zdroj poznatků nebo existenční hrozba?

Hrozby pro život na Zemi

RNDr. Jiří Svoboda

Vesmír je z pohledu astronoma zdrojem bohatého poznání a představuje jedinečnou laboratoř pro zkoumání světa a jeho přírodních zákonitostí. Díky příhodným podmínkám v našem nejbližším okolí se na planetě Zemi mohl rozvinout život tak, jak jej známe. Jsme ale zcela chráněni nebo ve vesmíru číhají možné hrozby, které by život na Zemi mohli výrazně ovlivnit nebo přímo zničit? Jak je důležité poznávání vesmíru k tomu, abychom mohli případné existenční hrozbě předejít?

Ve svém příspěvku budu diskutovat nejběžněji uvažované hrozby pro život na Zemi, zahrnující srážku s velkým asteroidem nebo výrazný výkyv ve sluneční aktivitě. Zaměřím se ale také na případné ohrožení v důsledku velmi energetické události v naší blízkosti, jako by mohl být výbuch supernovy, srážka černých děr či neutronových hvězd, anebo aktivita v jádru naší Galaxie při dopadu většího množství hmoty na super-hmotnou černou díru.

 

Kosmické počasí a planetární ochrana

prof. RNDr. Ondřej Santolík

V noci z 1. na 2. září 1859, během zlaté horečky na Divokém západě ve Skalistých horách došlo k zajímavému úkazu: otrlí dobrodruzi vstali dávno před kuropěním a začali si připravovat snídani. Důvodem byla nadmíru jasná polární záře, kterou si spletli se svítáním.

Téže noci se podobně jasné polární záře objevily po celém světě, na mnoha místech navíc došlo k výpadkům telegrafního spojení. Angličan Richard Carrington dal tyto podivné jevy na Zemi do příčinné souvislosti se svým pozorováním erupce na Slunci předchozího dne a položil tak základy výzkumu kosmického počasí.

V dnešní době jsou v ohrožení nejen telegrafy nebo klidný spánek zlatokopů, ale též rozsáhlé elektrorozvodné a komunikační sítě, náhlá zvýšení radiace z kosmu pak ohrožují leteckou dopravu a posádky pilotovaných vesmírných letů.
Rozvoj výzkumu vesmíru s sebou ovšem přináší i další, dosud neznámá rizika, kterým se snažíme čelit v rámci planetární ochrany: možnost zanesení pozemského života na ostatní tělesa Sluneční soustavy, ale též opačnou možnost, tedy naše ohrožení hypotetickým mimozemským biologickým materiálem.

Nahoru