Duch ve stroji

Má člověk duši nebo je jen složitý tělesný systém a to, co vypadá jako duševní projevy, jsou ve skutečnosti stavy mozku? Dva filozofové se ve vzájemné diskusi pokusí na tuto otázku odpovědět. Petr Dvořák bude hájit psychofyzický dualismus, podle něhož má člověk vedle těla nehmotnou mysl či duši, která na tělo působí, či alespoň duševní vlastnosti, které nelze převést na vlastnosti tělesné (dualismus vlastností). Juraj Hvorecký proti tomu postaví fyzikalistickou tezi, podle níž se nehmotné stavy naší mysli redukují na stavy mozku. Cílem vystoupení obou řečníků bude přístupnou formou představit hlavní pojmy a argumenty dnešní analytické filozofie mysli. Vše bude srozumitelně a na příkladech vysvětleno, neočekávají se žádné předběžné znalosti v dané oblasti.

Nahoru