Boj se suchem

Bojovat nebo se přizpůsobit?

Mgr. Jiří Paul, MBA

Co je lepší? Napřít všechny síly a prostředky do boje se suchem nebo naopak investovat do strategií, které nám umožní se nedostatku vody přizpůsobit? Některé faktory způsobující sucho dokážeme ovlivnit, některé však nikoliv. Vzdát boj se suchem úplně nemůžeme už jen proto, že boj se suchem je zároveň do značné míry také ochrana před povodněmi. Na druhou stranu extrémní výkyvy počasí a meteorologické jevy vznikající daleko mimo území naší republiky budou způsobovat v budoucnu problémy, se kterými se budeme muset naučit žít. Naše společnost zatím podceňuje hodnotu vody, ať už pitné nebo přírodní, protože jsme jí měli vždy dostatek a zároveň nás povodně nesužují dostatečně často, abychom se jich opravdu báli. Proto také politici nemají odvahu činit razantní opatření, která by byla potřebná, ale jsou nepopulární.

 

S vodou se musíme naučit jinak hospodařit

Ing. František Barák

Dlouhodobý srážkový normál na území naší země je 680 mm/m2. To nám umožňuje komfortní spotřebu vody. Šetřit vodu nemusíme, musíme se s ní naučit hospodařit. Vodu totiž nespotřebováváme, jen si ji na určitou dobu půjčíme a pak ji vracíme zpátky do přírody.

Při průměrném průtoku odvedou tři hlavní toky (Labe, Morava, Odra) z České republiky za několik týdnů množství vody odpovídající spotřebě pitné vody u nás za rok.

Abychom měli vodu kdykoliv k dispozici, musíme ji více zadržovat na území naší země, ať již v půdě nebo v přehradních nádržích. Tomu se musí přizpůsobit vládní dlouhodobá strategie vodního hospodářství nepodléhající politickým změnám a náladám, náhlým dešťům nebo krátkodobému suchu.

 

Sucho v naší krajině – příčiny, dopady a adaptace

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Proč přibývá extrémů počasí včetně suchých epizod, jak se bude měnit klima v 21.století, které dopady můžeme očekávat, proč je sucho nejvýznamnější hrozba a jsme ji schopni opatřeními v naší krajině zmírnit?  Přednáška přinese odpovědi na tyto a podobné otázky s využitím vědecky podložených a srozumitelně podaných faktů z dlouhodobé výzkumné činnosti v oblasti krajiny, zemědělství, půdy či klimatu.

 

Nahoru