Přednášející

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

Sociologický ústav AV ČR, šéfredaktor Sociologického časopisu/Czech Sociological Review, zaměřuje se na sociální hnutí a politická mobilizace a metodologii společenských věd.

Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.

Ve svých textech a akademických výzkumech se věnuje feminismu, problematice práce, uspořádání společnosti nebo distribuce moci. Vyučuje genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Historik, slovakista. Působí v Národním muzeu a na Filozofické fakultě UK. V letech 2006-2014 byl děkanem FF UK. Od roku 2014 je náměstkem generálního ředitele Národního muzea odpovědným za sbírky a výstavy. V letech 2014-2015 byl předsedou Rady Českého rozhlasu. Badatelsky se věnuje středoevropskému prostoru, vztahům mezi Čechy a Slováky, především vývoji Československa po roce 1948, zejména s ohledem na perzekuce.

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Český historik, pracovník Historického ústavu AV ČR Praha, zaměřující se na dějiny českých zemí 20. století, zejména dějiny politických stran, česko-německé vztahy a církevní dějiny.

prof. PhDr. Igor Lukeš, Ph.D., M.A.L.D.

Český historik, pedagog a spisovatel, od 70. let žijící v USA, honorární konzul České republiky v Bostonu. Vystudoval filosofii a historii na Univerzitě Karlově, dnes působí jako profesor historie a mezinárodních vztahů na Boston University, se zaměřením na historii a politiku střední a východní Evropy a současného Ruska.

prof. PhDr. Iveta Radičová. PhD.

Slovenská socioložka a politička, od léta 2010 premiérka vlády SR. Bývalá poslankyně Národní rady Slovenska za SDKÚ-DS a neúspěšná kandidátka na funkci slovenského prezidenta.

Nahoru