Přednášející

Jan Hanák

Kněz, režisér, scénárista. Farář malého venkovského společenství na jižní Hané a s jistou nadsázkou tří brněnských divadel, brněnského veřejného prostoru a jedné vyškovské benzinky. Studoval teologii, žurnalistiku a sociologii. Těžiště jeho tvorby spočívá v rozhlasovém a televizním, respektive filmovém dokumentu, ale natočil i několik publicistických cyklů (například seriál dialogu vědy, mystiky a umění Tančící skály s knězem a biologem Markem Orko Váchou), většinou v produkci České televize a Českého rozhlasu. Jako scénárista zpočátku spolupracoval na několika projektech s režisérem Otakárem Maria Schmidtem. Svůj první celovečerní dokument Oko bez světla se nepotěší natočil v roce 2006 (oceněn na festivalu Arts&Film Telč 2007). V současné době představuje celovečerní filmový dokument Ostrov Jura, s podtitulem O těžkém životě vizionářů a těžkém životě s nimi, o ojedinělém projektu mladého sedláka pojmenovávajícím ekologický a s tím spojený společenský a duchovní rozklad jižní Hané skrz analogický příběh Velikonočního ostrova v jižním Tichomoří (pod názvem Isle of Ideas promítán na festivalu Culture Unplugged - India | USA | Indonesia | New Zealand). Aktuálně připravuje pro Českou televizi šestadvacetidílný dokumentární projekt Zakázaný Bůh, seriál malých velkých příběhů z minulého totalitního období, které umí zaplňovat zcela současnou a nebezpečnou a opomíjenou jámu naprosté hodnotové relativizace, neboli překryješ-li jámu větvemi a listím, stane se pastí. V rozhlasové tvorbě prozatím nejvíc zaujal dokumentem Diptych, v němž doprovází mladého muže jeho umíráním a smrtí (první cena na festivalu Prix Bohemia Radio 2016). Spolupracoval rovněž na několika divadelních inscenacích, například "Evangelium svatého Lukáše. Na rovinu." s režisérem J. A. Pitínským jako poradce a ne/herec (premiéra 2007 v Divadle Husa na provázku). Byl rozhlasovým moderátorem, jedním z moderátorů profilových rozhovorů Před půlnocí na ČT24, v divadle Husa na provázku moderuje debaty Kabinet Havel a Husa Klub. Snaží se být občansky aktivní, patří například k myšlenkovým tvůrcům brněnské Poutě smíření.

Filip Vostal, Ph.D.

Ve své práci kombinuje dvě oblasti výzkumu: zaprvé zkoumání a vyhodnocování tvrzení některých současných sociálních a politických teoretiků (Hartmut Rosa, John Tomlinson, William Scheuerman, Robert Hassan), kteří deklarují to, že technologické zrychlení, rychlost společenské změny, zrychlené tempo života a kulturní zrychlení jsou v centru časové dynamiky modernity. Podrobně se věnuje sémantice zrychlení a též tomu jak se projevují, s jakými dopady, a jak na sebe vzájemně působí odlišné a protichůdné diskursivní konstrukce zrychlení (rychlost jako příslib, hrozba, motiv). Zkoumá též pozitivní atributy související se zkušeností zrychlení, a to aniž by se zříkal jeho tíživých a negativních aspektů. Současně rozvíjí kritiku ideologie pomalosti – populární protiváhy moderního zrychlení. 

Zadruhé se Filip Vostal v obecné rovině zajímá o sociologii vědy. Konkrétně se věnuje výše zmiňovaným problémům ve vztahu k proměňující se socio-ekonomické roli univerzity a vědeckých institucí a analyzuje s tím související změny v životě akademie. Soustředí se na to, jak se mění akademický čas – a do jaké míry o něm lze říci že „zrychluje" – ve vztahu k marketizaci, manažerismu a kultuře auditu: tedy trendům, které ve zvyšující míře charakterizují soudobou univerzitu.

Filip Vostal svou disertaci obhájil v březnu 2013 na Bristolské univerzitě. Jeho školiteli byli Gregor McLennan a Susan Robertson; jeho zkoušejícími potom John Holmwood a John Downer. Publikoval například v časopisech European Journal of Social Theory a Time & Society a momentálně předělává svoji disertaci na monografii.

Divadlo MALÉhRY

TŘINOHRA
Je třinoherním, autorským divadlem tří hereček Daniely Zbytovské, Barbory Seidlové a Nikoly Zbytovské. Ano, čtete správně! Nová divadelní forma je na světě! Netušily jsme, že splňujeme veškerá kritéria pro zařazení do této zbrusu nové kategorie. Jsme první „třinoherní“ divadlo. Ani jsme nedoufaly, že nás potká takové štěstí! Třinohra nás polapila do svých osidel a nám nezbývá, než se jí zcela oddat! Původně divadlo jednoho herce, vzniklo v roce 1987 za podpory režiséra Divadla Husy na provázku Petera Scherhaufera.Tvoříme představení, jež jsou odrazem dneška, vznikají na základě skutečných příběhů a jsou souhrnem situací a zážitků, které se odehrávají v dnešní době v životech lidí kolem nás. Každý z nás totiž prožívá drama, které stojí za to, aby se o něm hrálo. A protože právě ty nejvážnější situace, přenesené na jeviště, vyznívají komicky, jsou všechny naše hry komedie, které ovšem trošku zamrazí…

Více o divadle zde.

 

Mgr. Jan Horáček dr.és.sc.

Už 21 let pracuje na evropských tokamacích, tedy experimentálních prototypech termojaderného, nevyčerpatelného, bezpečného a čistého zdroje energie budoucnosti.

Vystudoval Gymnázium ve Valašském Meziříčí, MatFyz Karlovy Univerzity a doktorát na Švýcarské polytechnice EPFL.

Nahoru