Přednášející

Melody gentlemen

Dnes již devítičlenný hudební soubor vznikl počátkem roku 2009 pod pracovním názvem "Lednická kapela". V březnu 2010 jsme společně s novým koncertním pořadem představili i nové jméno - MELODY GENTLEMEN LEDNICE (od r. 2015 MELODY GENTLEMEN). Základem našeho repertoáru jsou československé swingové evergreeny z 30. a 40. let minulého století, slavné filmové melodie i mezinárodní taneční šlágry té doby. Svým hudebním projevem, nástrojovým obsazením i celkovým stylem bychom se rádi přiblížili menším prvorepublikovým tanečním orchestrům.
Dalo by se říci, že hrajeme hudbu z časů našich babiček, jejichž pohádka mládí se již bohužel nevrátí. Vracejí se však melodie té doby. A k jejich poslechu vás srdečně zveme!

Mgr. Edvilas Raudonikis

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky v České republice. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, obor politologie a český jazyk.

PhDr. Radek Buben

Působí na Ústavu politologie FF UK a spolupracuje se Střediskem iberoamerických studií téže fakulty. Zabývá se především problémy demokratických tranzicí, budováním a přebudová-váním autoritářských režimů a politickými procesy v jižní Evropě a Latinské Americe.

Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra politologie a sociologie. Zabývá se průsečíkem mezi právem a politikou.

prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.

Patří k první generaci česko-slovenských informatiků. Předmětem jeho odborného zájmu je teoretická informatika a umělá inteligence. Svými vědeckými výsledky i organizačními aktivitami a svým působením v řadě domácích i mezinárodních odborných společností, grantových agenturách i poradních orgánech se podílel a podílí na rozvoji informatiky v národním i mezinárodním měřítku. Dlouhou dobu byl ředitelem Ústavu informatiky AV ČR, v současné době je zástupce ředitele pro vědu. Je řádným členem Učené společnosti České republiky a Academia Europaea.

Nahoru