Přednášející

Mgr. Filip Lysák

Studium na PřF UP Olomouc, nyní ZF JU České Budějovice.

Zabývá se studiem biodiverzity, fungováním ekosystémů a energetikou krajiny. Je autorem několika úspěšných revitalizačních projektů, kde se snaží o návrat vody do krajiny a zachování přírodních krás pro příští pokolení. Jeho srdeční záležitostí je však les, nejkomplexnější živý systém v nám známém vesmíru.

Michael Žantovský

Překladatel z angličtiny, tlumočník, psycholog, publicista, spisovatel, textař, politik a diplomat. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor psychologie, mezi lety 1968–1969 byl na studijním pobytu na McGill University v Montrealu. Od října 2009 do srpna 2015 velvyslanec ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Od září 2015 je ředitelem Knihovny Václava Havla.

prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Český historik, zabývající se českými moderními dějinami a jeden z prvních průkopníků české orální historie. Od roku 2017 je ředitelem Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.

Mgr. Martin Štindl, Ph.D.

Absolvent oborů historie a archivnictví pracuje jako archivář velkomeziříčského pracoviště Moravského zemského archivu v Brně. Badatelsky se zabývá obdobím raného novověku v prostředí poddanských měst se zaměřením na dějiny sociálních a náboženských menšin.

Dlouhodobě působí v redakční radě vlastivědné revue Západní Morava. Vedle řady studií v odborných časopisech a sbornících publikoval samostatně monografie z církevních dějin a dějin měst. Spoluautorsky se podílel na publikacích k historii Velkého Meziříčí, Velké Bíteše a Jemnice.

Eva Lysáková

Pochází z Velkého Meziříčí. Po absolvování místního gymnázia žila v Praze, rok navštěvovala střední fotografickou školu, několik měsíců cestovala po USA a pobývala ve Velké Británii. V zahraničí získala první profesionální zkušenosti s péčí o zahrady.
V Čechách celkem dvacet let pracovala v kanceláři, z toho třetinu času pro anglicky mluvící cizince žijící v ČR. Po sérii zdravotních problémů se v roce 2016 rozhodla realizovat v oboru, který ji přitahoval od dětství: zahradničení, a to ve vlastní firmě.
Její doménou je péče o soukromé zahrady. Při práci se snaží vnímat možnosti prostoru, potřeby zákazníka a potenciál živých i neživých elementů v zahradě a hledá optimální řešení tak, aby vše bylo v souladu. Zajímá ji vliv kompozice, objemů a tvarů na dynamiku místa, vliv charakteru rostlin a neživých materiálů na vyznění záměru, etika profese a její ekologické aspekty.

doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Rodák z Velkého Meziříčí, zabývá se ochranou přírodního prostředí. Působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, na Přírodovědecké fakultě. Je vedoucím na Katedře rozvojových studií.

RNDr. Václav Cílek, CSc.

Vedoucí Katedry environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita.

Geolog a klimatolog, proslulý populizátor vědy, se narodil v jihomoravské metropoli Brně. Již od útlého věku jej fascinovala příroda a síly s ní spojené. Nějaký čas studoval anglicko-svahilskou střední školu v Tanzanii, po návratu do Česka, respektive Československa, nastoupil na hornickou průmyslovku v Příbrami, z níž pak na přání rodičů pokračoval na Karlovu univerzitu, kde úspěšně absolvoval přírodovědeckou fakultu, obor geologie. Na počátku 80. let minulého století získal pracovní příležitost v Hornickém ústavu Akademie věd. Po sametové revoluci se pak stal členem znovu vzniklého Geologického ústavu Akademie věd, který od roku 2004 sám vede. Kromě již zmíněných geologie a klimatologie se věnuje řadě dalších odborných činností, ve svých knihách častokrát píše i o filosofii, teologii či výtvarném umění. Mimo jiného také překládá taoistické a zenové texty. Z televizních projektů, na kterých se osobně podílel, zmiňme například Putování starými cestamiKameny v české krajině, Řeka v proudu času nebo dvě řady cyklu Podzemní Čechy. V současnosti můžeme držitele řady ocenění, mezi nimiž nechybí ani Cena ministra životního prostředí za výrazný přínos k popularizaci české vědy, vidět v seriálu Magické hory, společně s Květou Fialovou. Vede také kurzy, věnující se vývoji české krajiny, na tuzemských i amerických univerzitách.

Nahoru