Přednášející

doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

Po absolvování brněnské Fakulty architektury na VUT a praxi v pražském ateliéru Gama pod vedením Karla Pragera se vydal na studijní cestu do Severní Ameriky, kde studoval především stavby F. L. Wrighta. Po návratu založil vlastní architektonický ateliér v Kopřivnici.

Následovala práce na několika rodinných domech, které se staly ikonami propojením soudobého architektonického tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu. Architekt si svými stavbami získal celorepublikové renomé a v posledních letech už není jeho práce spjata výlučně s beskydským regionem.

Kamil Mrva má za sebou řadu samostatných výstav a publikací, vyučuje studenty architektur,  organizuje workshopy a letní školy architektury. Jeho práce je často publikována v českých i zahraničních médiích, v loňském roce získal nejvyšší cenu Grand Prix Stavby Moravskoslezského kraje a ocenění TOP 8 České ceny za architekturu 2018 za výstupní stanici lanovky na Pustevnách.

www.mrva.net
www.facebook.com/kamilmrva

Mgr. Jindřich Prach

Na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UK a ve spolupráci s Centrem pro teoretická studia UK a AV ČR se zabývá paleoekologií a studiem změn vegetace. Vedle toho působí v praktické státní ochraně přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český kras).

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Politoložka, bývalá vedoucí Katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a bývalá předsedkyně Akreditační komise České republiky.

Daniela Bösserová - Asol

Instaluje labyrinty v ČR i jinde více než patnáct let. Je průvodcem kulturou labyrintů a jejich působení. Ráda pracuje s kameny i dalšími přírodními materiály jak ve volném prostoru, tak v drobných artefaktech, kdy jen zprostředkuje umění přírody, viděné svýma očima. Studovala uměleckou řemeslnou školu v Praze, obor umělecké zpracování tkanin. Baví ji fotografie – pro detailní zobrazení rozmanitostí krajin, struktur, her světla i barev, zahlédnutého tajemna, ale i výtvarné techniky založené na prvku náhody. Práce s papírem, kůží, textilem, dřevem, jakož i dalšími materiály ji provází celý život. Stará řemesla chápe jako potřebnou dovednost pro trvale udržitelný způsob života a aby zůstala živá i pro další generace, pořádá příležitostně kurzy na tato témata.

Miloslav Ištvan Quartett

Miloslav Ištvan Quartett je smyčcové kvarteto, které se zaměřuje především na interpretaci soudobé klasické hudby. Soubor byl založen roku 2008 a název získal při příležitosti koncertu ze skladeb Miloslava Ištvana, jedné z legend české hudební avantgardy druhé poloviny 20. století.

V průběhu své existence soubor uskutečnil řadu zajímavých koncertů. Mimo jiné to byly premiéry pro brněnské Studio soudobé hudby a prestižní vystoupení na mezinárodních festivalech Expozice Nové hudby, Setkávání nové hudby plus, Janáček Brno, Concentus Moraviae, nebo Forfest. Jedním z nejvýše hodnocených výkonů Miloslav Ištvan Quartett bylo roku 2015 provedení skladeb Maurice Ravela a Josefa Suka v rámci koncertu “Begegnung mit dem Nachbarn”, který spolupořádají ORF a Český rozhlas 3 Vltava. V sezóně 2009–2010 soubor vydal debutové album s nahrávkami všech smyčcových kvartetů Miloslava Ištvana, na což v roce 2012 navázal vydáním CD s kompletní nahrávkou smyčcových kvartetů exilového skladatele Jana Nováka a v roce 2013 publikováním kompilace ze skladeb autorů skupiny „A“. Roku 2016 kvarteto participovalo na nahrávání CD “Studna v poušti”, které vydává zpěvačka Radůza v letošním roce.

Členové Miloslav Ištvan Quartett hrají na mistrovské nástroje vyrobené v brněnském Ateliéru Bursík.

Více zde.

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, režisér, rozhlasový moderátor a mystifikátor (Rádio Limonádový Joe, Český rozhlas), český a československý politik (Parlament, zastupitel Prahy 6, OF, ODA, STAN). Spoluautor zákona o právu na informace a úpravy radničních periodik v tiskovém zákonu.

Nahoru