Přednášející

Dr. Noemi Smolik

Kritička publikující na Kunstforum, Artforum, v listech Kunstzeitung, Parkett, Frankfurter Allgemeine Zeitung a Mladá fronta dnes, působí též jako profesorka dějin umění. Od června 2011 působí jako umělecký garant v Galerii Středočeského kraje GASK v Kutné hoře.

Mgr. Petr Peňáz M.A.

Narozen 1975 v Litomyšli, ženatý, 2 děti

Vzdělání:

1981 - 1989 I. ZŠ v Litomyšli

1989 - 1993 Gymnázium A. Jiráska v Litomyšli

1993 - 1999 Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze;

státní závěrečná zkouška: teologická etika, Nový zákon, církevní dějiny

1997 - 1998 University of Dubuque Theological Seminary (IA, USA); obor Biblical Theology

2008 - 2010 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy; učitelství všeobecně vzdělávacích

předmětů pro II. stupeň ZŠ a SŠ, aprobace dějepis

2010 - 2014 Univerzita Hradec Králové – anglický jazyk pro střední školy

Zaměstnání:

1999-2000 vikář Českobratrské církve evangelické v Čáslavi

2000-2006 farář Českobratrské církve evangelické v Chrudimi

2009 v rámci programu "Mission to the PC USA" farářem v PC Lebanon, OH

2006- dosud farářem Českobratrské církve evangelické ve Sloupnici

2012-2013 učitel anglického jazyka v II. ZŠ v Litomyšli

2014-2016 učitel anglického jazyka v ZŠ Sloupnice

magisterské studium – evangelická teologie

Alice Kloubová

Vědecká pracovnice Filosofického ústavu se orientuje především na témata performativní filosofie, uměleckého výzkumu, tělesnosti, expresivity, fenopraxe, post-fenomenologie a etiky hry.

Mgr. Ing. Martin Brabec, Ph.D.

Politický a sociální filosof. Vystudoval sociologii na Universitě Karlově v Praze. Působí v Centru globálních studií Akademie věd České republiky a přednáší politickou filosofii na Technické universitě v Liberci. Zabývá se teoriemi sociální spravedlností, nepodmíněným základním příjmem a vztahem mezi kapitalismem, demokracií a liberalismem.

doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.

Zabývá se současnou morální, sociální a politickou filosofií a globálními studii. Zaměřuje se především na významné výzvy společnosti v globálních interakcích, zejména na sociální, ekonomické a politické globální konflikty. Vede Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globálních studií na Filosofickém ústavu AV ČR v Praze. Jeho hlavní knižní prací je: Od zneuznání ke spravedlnosti: Kritická teorie globální společnosti a politiky (2011). Z posledních publikací: N. de Oliveira, M. Hrubec, E. Sobottka, and G. Saavedra (eds.), Justice and Recognition (2015). Přednášel v mnoha zemích, nejen v EU a USA, ale také v Číně, Brazílii, Chile, Rusku, Indii, Indonésii či Novém Zélandu.

Mgr. Stefan Segi

Vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obory bohemistika a komparatistika. V současnosti působí na Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Zabývá se cenzurou, populární kulturou a pamětí. Mimo jiné se jako autor podílel na oceňované monografii V obecném zájmu: Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014.

Nahoru