JUDr. Adam Doležal, LL.M.

 

Právní teoretik zabývající se zejména otázkami medicínského práva, bioetiky a právní odpovědnosti Člen Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky.

Nahoru