Divadelní představení Filosofická otázka

„Filosofická otázka“ s podtitulem „Hra o svobodě“ je otázka po svobodné vůli v deterministickém vesmíru. Hlavní postava, proponent svobodné vůle, bojuje s okolnostmi, které se s trochou nadsázky dají nazvat osudem, který jej — téměř nevyhnutelně (?) — vede od morálně nezávadného záměru ke strašlivým důsledkům. Přestože hra primárně rozebírá spor determinismu a svobodné vůle, činí tak na pozadí historické paralely, a pozorný divák si může všimnout i zdviženého prstu (byť bez zbytečného moralizování) varujícího před horlivým následováním dobrých myšlenek do horoucích pecí pekelných, které už se tolikrát v minulosti opakovaly, a — téměř nevyhnutelně (?) — se opakovat budou i v budoucnu.

Nahoru