Pražské jaro

Padesátileté výročí pražského jara 1968 je podnětem k jeho filosofické reflexi. Bylo pražské jaro začátkem cesty ke společnosti, kde bude vládnout sociální spravedlnost a zároveň svoboda jedince, nebo to byl předem prohraný pokus?

Moderuje a řídí doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

Přednáší:

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

Pražské jaro 1968 a (teorie) elity
Příspěvek se věnuje otázce vztahu teorií elit a reformních snah z roku 1968 s důrazem na porozumění vzniku stranické vládnoucí vrstvy v hierarchiích klíčových institucí společnosti. Soustředí se zejména na otázku vazby mezi objevujícím se zájmem o teorie elit v řadách československých sociálních myslitelů tehdejší doby a praktickým fungováním strany a vlády.

Mgr. Petr Kužel, Ph.D.

Podnikové rady a koncept společenské samosprávy v diskuzích roku 1968
Příspěvek se zaměřuje na význam podnikových rad a koncept společenské samosprávy v kontextu reformních snah roku 1968. Přiblíží historii podnikových rad v tehdejším Československu, jejich roli a funkci a diskuze, které byly s konceptem společenské samosprávy jako prostředkem demokratizace společnosti spojeny.

doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

Stát jako emancipace
Pražské jaro 1968 je vzácným příkladem toho, že impuls k reformě daného systému může přijít ze státní struktury samotné. V příspěvku zdokumentuji, že Dubčekovo vedení nebylo vystaveno zásadnímu tlaku zdola, a přesto se rozhodlo uskutečnit otevření systému. Pražské jaro 1968 ukazuje, že za jistých mimořádných okolností se stát a státní moc může stát nositelem emancipace. Proto nelze stát chápat ve foucaultovském smyslu pouze jako disciplinační a represivní moc, nýbrž také jako potenciálního nositele své vlastní změny.

Nahoru