Tisíce doteků - výstava obrazů Jiřího Špačka

O Jiřím Špačkovi slovy surrealistického výtvarníka z Hradce Králové, Jaroslava Martince:

"Jiří Špaček je absolventem průmyslové školy strojnické - a byť se strojnické profesi nevěnuje- ukázalo se nicméně, že mu je toto vzdělání k užitku, neboť v mnohých hodinách u rýsovacího prkna si osvojil práci s rýsovacím perem.

Svědčí o tom i název výstavy, kterou zahajujeme: Tisíce doteků.

Ano, tisíce doteků rýsovacím perem i jinými výtvarnými pomůckami je zapotřebí, aby ze spleti černých, stroze ostrých, či jinde zase eroticky zaoblených čar vystoupily na plátně či papíru malířem stvořené výtvarné objekty, které nejsou jen výtvarným gestem, ale hluboce promyšlené obrazy fantastické předmětnosti, stěží zařaditelného humoru a schopnosti proměnit i tu nejbanálnější příhodu či zážitek v pravdě magickou operaci. A další tisíce doteků dál stínují a šrafují vzniklé artefakty.

To vše je pouze prostředek - cesta - kterou se Jiří Špaček ubírá, aby si, předpokládám že hlavně pro sebe, definoval své pocity.

Nejde o vědomí, jde o nevědomí. Tato podzemní řeka protéká našim nitrem.

Malíř se na ni soustředí, ale zároveň je třeba maximálního uvolnění.

A jak dosvědčuje tvorba Jiřího Špačka, je tohoto procesu schopný, ba co víc, on tento proces dokáže vyjádřit výtvarně a tudíž i beze slov. Což je daleko přesnější, než kdyby se o totéž někdo snažil slovy.

Leckdy se v komplikovaných dějích, které jsou předváděny na plátně či papíru, odehrávají příhody a akce, jakých jsme každodenními svědky.

Vše, co na zdejší výstavě uvidíte, je, jsem o tom hluboce přesvědčen, autorem promyšleno do nejmizivějších detailů - a tudíž ve svém důsledku i prožito..."

V konečné fázi však záleží především na vás - návštěvnících výstavy - že ať už je na obraze namalováno cokoliv, uvidíte pouze to, co vidět chcete...

Nahoru