Veřejný zájem v architektuře a památkové péči

Mgr. Cyril Říha, PhD.

Karolína Jirkalová

Architektura a česká politika. Bydlení mezi soukromým a veřejným 

Ve svém dvojím diskusním příspěvku či dialogu bychom rádi představili stejnojmenný výzkumný projekt, který byl v rámci grantového programu MK ČR NAKI II v posledních pěti letech řešen na Vysoké škole uměleckoprůmyslové Praze. Téma ambivalentního sváru veřejného a soukromého chceme ukázat na otázce bydlení, ať už v podobě diskuse bytové politiky či praxe bytové výstavby, a naznačit některé rysy jejího vývoje od 80. let 20. století do současnosti.

Ing. Petr Velička

Líbí versus nelíbí jako kritérium ve veřejném zájmu

Subjektivní hodnocení kvality prostoru, ve kterém žijeme, a staveb, které nás obklopují, je nezpochybnitelným právem jednotlivců.

Kdy jde ovšem o ochranu veřejného zájmu a kdy jde „jen“ o názor jednotlivce a kdo za něj nese zodpovědnost?

Nahoru