Potraviny pro budoucnost

prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

Může molekulární genetika přispět k zajištění dostatku potravin?

Už několikrát v historii se lidstvo potýkalo s hrozbou nedostatku potravin. Vždy ji ale dokázalo odvrátit, a to zavedením nových pokrokových způsobů hospodaření se zemědělskou půdou, včetně jejího obdělávání, později pak aplikací průmyslových hnojiv a pesticidů a od počátku dvacátého století šlechtěním výnosnějších odrůd. Dramaticky rostoucí počet obyvatel planety Země, změna klimatu a negativní dopady intenzivního zemědělství na životní prostředí ale staví vědce před dosud nejnáročnější výzvu: jak získat plodiny se zcela novými vlastnostmi, které budou odolnější vůči chorobám, škůdcům a novým klimatickým podmínkám, a současně budou výnosnější. Dosud známé metody, včetně klasických postupů při šlechtění, už na tento úkol nestačí. Může molekulární genetika a zejména genetické inženýrství přispět k získání takových plodin?

 

Mgr. Barbora Duží, Ph.D.

Role jedince v potravinovém systému. Pasivní konzument nebo aktivní producent?

Zatímco se současná debata soustředí na zajištění potravin pro společnost a potravinovou soběstačnost v rámci států, druhá strana potravinového systému, tedy role jednotlivce, domácností či malých sociálních skupin zůstává upozaděna. V rámci prezentace se zamýšlím nad potenciálem, který má jedinec v současné společnosti ve vztahu k potravinám. Představuji zde nové koncepce, které společenské vědy v této oblasti reflektují. Mezi pasivním konzumentem a aktivním účastníkem-producentem stojí celá škála možností, plynoucí z možnosti výběru zvolit si vlastní cestu, působí zde ale také vnější socio-ekonomickými vlivy. V neposlední řadě je tu otázka, do jaké jsme schopni být odolní vůči krizím (například během pandemie koronaviru), které dokládám výběrem ze sociálních výzkumů, které byly v této oblasti v poslední době realizovány.

 

Milan Václavík

Budeme jíst červy?

Kuchař Milan Václavík nabídne jedinečný gastronomický zážitek. Každý pokrm představí a povypráví proč a kde ve světě se konzumuje a seznámí vás s entomofágií. Všechny pokrmy se budou připravovat přímo před vámi a budete mít tak jedinečný zážitek!
Hmyz se přiveze živý a hosté budou mít možnost v rámci live cooking vše spatřit na vlastní oči. Celou akcí Vás budeme osobně provázet a zajistíme výklad o entomofágii.

Nahoru