Filozofická reflexe soukromého a veřejného v toku času

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Co vše se považuje za soukromé?

Proč je třeba o soukromí pečovat? Lze nalézt univerzální odpovědí nebo má každá doba a každá kultura své vlastní? Dokážeme si soukromí udržet i v moderní technologické době? Nestane se nakonec soukromí přežitkem? To je jen malá ukázka otázek, které se objevují v souvislosti s úvahami o povaze soukromého v dějinách. Jednoznačné odpovědi asi nenajdeme, ale malé zamyšlení zkusit můžeme.

Mgr. Stanislav Bárta

Paměť za oponou. Soukromé a veřejné v českých archivech

„Veřejné“ a „soukromé“ jsou dnes v archivnictví termíny bytostně spojené s legislativou a typologií českých archivů. Pokud odhlédneme od tohoto formalistního pojetí, můžeme se podívat na proměnu vnímání archivního bohatství v minulosti. S takovýmto zpětným pohledem se nutně pojí celá řada otázek. Jak se ve starých registraturách a archivech soukromé stávalo veřejným a naopak? Jak se tajné a uzavřené stávalo dostupným a zjevným? Může poznávání toho, co bylo dlouho skryto, přispět k formování historické paměti společnosti? Jak soukromé ovlivňuje veřejné? Hledání odpovědí na tyto otázky je součástí úvah o postavení a roli archivů v dnešní společnosti. A k jejímu pochopení má přispět i toto nahlédnutí za archivní oponu.

FESTIVALOVÁ KAVÁRNA! Přijďte do zámecké galerie na ranní kávu a intelektuální debatu.

Nahoru