Ochrana zdraví: soukromá nebo veřejná věc. Zdraví rozkazem?

MUDr. Petr Smejkal

Zdravotnické výzvy tohoto století se zaměřením na infekce

21. století přináší velké zdravotnické výzvy zejména pro odborníky zabývající se infekčními onemocněními. Zvyšující se počet obyvatel planety a kontakt s přírodou, který vede k přeskokům virů na člověka, jako jsme viděli v době pandemie, globální oteplování, díky němuž se vektory přenášející infekce stěhují na sever, migrace obyvatel a cestování, které umožňuje šíření infekcí - virů i bakterií rychlostí dosud nevídanou, a nadužívání léků, zejména antibiotik, na které mikroorganismy reagují vzrůstající rezistencí. Na tohle všechno musí být zdravotnické systémy vyspělých zemí v tomto století připraveny, což vyžaduje investice i připravený právní rámec. Dovolte mi nastínit, jaké mohou být obecně největší zdravotnické výzvy tohoto století se zaměřením na infekce.

PhDr. David Černý, Ph.D.

Co stát smí a nesmí při ochraně veřejného zdraví

Život ve společnosti znamená neustálé vyvažování práv a povinností. Ve své přednášce se zaměřím na to, jaký způsobem tato práva a povinnosti balancovat v případech vážného ohrožení veřejného zdraví, jakým je pandemie. Pokusím se ukázat, v jakých situacích mohou povinnosti převážit práva a jak jsou  tím spojená opatření, např. povinné roušky či očkování, eticky ospravedlnitelná.

JUDr. Adam Doležal  Ph.D., LL.M.

Aplikace testu proporcionality při ochraně veřejného zdraví

Abstrakt: Pandemická situace v ČR přinesla řadu úskalí při výkladu proporcionality či disproporcionality opatření přijímaných ve výjimečných stavech. Princip proporcionality se uplatňuje jako klíčový argument při přezkumu ústavnosti zásahu do základních práv. Příspěvek se zabývá teoretickými úvahami o balancování práv a povinností při ochraně veřejného zdraví.

Nahoru