MATEMATIKA A UMĚNÍ: Prostor mezi geometrií a malířstvím

Pojem geometrického prostoru je pozoruhodný tím, že se nezrodil v matematice, ale v malířství. U Euklida bychom marně hledali nauku o prostoru. Ta se objevuje teprve v renesanci, když malíři začínají reflektovat objev lineární perspektivy. Jejich pojednání
záhy upoutali pozornost matematiků, kteří si uvědomili, že jejich teorie postrádali pojem prostoru. Tím začíná pozoruhodný dialog mezi geometrií a malířstvím, ve kterém se zpočátku geometrie od malířství učí, ale zanedlouho se mu stává rovnocenným partnerem.

Nahoru