FILOZOFICKÁ KAVÁRNA: Řecká tragédie a filosofie

Ve svém příspěvku se budu zabývat tragickým básnictvím a politicko-filosofickými tématy, specificky pak fenoménem války. Na modelových příkladech se zamyslíme nad příčinami války (Aischylos Agamemnón, Peršané; Eurípidés Prosebnice), odpovědností těch, kdo stojí v čele obce a rozhodují (tj. moderně řečeno politiků) a dopady jejich rozhodnutí. Na závěr zmíním, proč je starověká řecká tragédie stále aktuální, kdo a jakou v ní hledá inspiraci.

Nahoru