FILOZOFICKÁ KAVÁRNA: Soucit a bázeň na moderním jevišti: čím inspiruje řecká divadelní teorie a praxe novověké divadlo?

Ve svých příspěvcích do diskuse budu uvažovat o tom, jaké názory a hodnoty prosazované v řeckém divadle 5. století a v jeho filosofické reflexi inspirovaly zrod moderní divadelní kultury. Krátce představím počátky praktické jevištní recepce řeckého dramatu a divadla v Itálii 16. a 17. století a poté se zaměřím na dvojí podobu divadelního klasicismu, tedy ve Francii a v Německu v souvislosti s jejich antickými inspiračními zdroji. V průběhu diskuse budou představeny také významné české i evropské inscenace řeckého dramatu, jež svým významem přispěly do veřejné debaty o umění, společnosti a politice.

Nahoru