VĚDA A ARCHITEKTURA: Koně, lidé, krajina

Vztah na seznamu UNESCO
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem a jeho krajina pro chov ceremoniálních koní je světové architektonické a kulturní dědictví. Chráněna není jenom pro svou komponovanou strukturu a řád. Jde o živý vztah Koní, lidí a krajiny. Vztah existující více jak půl tisíciletí. Síla a magie místa nemůže dále existovat bez pochopení a hledání odpovědi na otázku „Proč tomu tak je“. Síla vztahu nespočívá v sentimentu. Naopak. Dnešní doba nepřeje vztahové obyčejnosti. Abychom zde, v naší zemi ochránili unikátní fenomén, musí ho chránit seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Nahoru