VĚDA A ARCHITEKTURA: Autenticita tvorby

Přednáška bude krátkým výletem do způsobu přemýšlení a práce s tématy s rozdílným zaměřením a narativem. Dotkne se dlouhodobě iniciačně a autorsky rozvíjeného projektu kultivace veřejného prostoru pražských Náplavek a jeho chystaných dalších fází včetně plovoucích lázní. Představí vítězný projekt Návštěvnického centra rezervace plameňáků v Abu Dhabi, či principy fůze architektury a jejího obsahového ukotvení v soutěžních projektech na terminál vysokorychlostní železnice a budovu Centrály správy železnic.

Nahoru