OBČANSKÁ VÝCHOVA JINAK?: Občanské vzdělávání v kontextu výzev 21. století

Současný svět se potýká s řadou celospolečenských výzev, které přitahují pozornost odborných kruhů i široké veřejnosti z různých perspektiv. Mezi takové výzvy bezpochyby patří rozvoj dovedností a kompetencí potřebných pro život v 21. století, uchopení příležitostí distančního vzdělávání v době covidové i postcovidové, hodnocení postojů k aktuálním environmentálním otázkám či hledání cest v nepřehledném bludišti mediálních sdělení a při práci s informacemi. Důležitou perspektivou uváděných výzev je také perspektiva vzdělávací, což mimo jiné dokládá jejich významné postavení, resp. obecně významné postavení občanského a digitálního vzdělávání, ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Cílem příspěvku je ukázat na národních a mezinárodních datech, jak to se získáváním dovedností a kompetencí žáků na základních a středních školách v těchto oblastech skutečně je, a nastínit možnosti příslušných změn a řešení.

Nahoru