OBČANSKÁ VÝCHOVA JINAK?: Občanská výchova jinak? Ano či ne?

Ve vystoupení se zaměřím na příklady a postřehy z mojí praxe na téma: VKO v ŠVP na základních školách-různá pojetí RVP, postavení VKO na školách, aprobovanost vyučujících. Ráda bych také hovořila na téma: Žákovské parlamenty jako výchova demokratického občana v praxi, o organizacích podporující učitele VKO a ZSV. Představím také Asociaci a web učitelů VKO a ZSV.

Nahoru