VĚDA A HUDBA: Hudební dílo: strukturalismus vs. kontextualismus aneb věda vs. Filozofie

Co je hudební dílo? Skupina not, skupina zvuků nebo spíš čísel? Na otázky, kdy přesně a jak hudební dílo existuje, odpovídají různé směry značně rozdílně. Například platonisté a strukturalisté tvrdí, že hudební dílo je čistě jen struktura a ta je apriori dána. Kontextualisté ale namítají, že hudební dílo je spíš průmět historických, stylových a zvukových událostí. Některé z dílčích odpovědí lze podpořit jasnou vědeckou metodologií, kdežto jiné mají jen neostrý a unikavý charakter.

Nahoru