SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Ing. arch. Alexandros Kaminaras - starosta Velkého Meziříčí
PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. - ředitel Filosofického ústavu AV ČR
Ing. Vladimír Novotný - náměstek hejtmana Kraje Vysočina
PhDr. Pavel Baran, CSc. - místopředseda Akademie věd ČR
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. - vedoucí katedry filozofie MU Brno
Mgr. Milan Dufek - ředitel festivalu

Nahoru