Cesta k dokonalosti

Bioterorismus vs. evoluce. Mýty a fakta

V dějinách se lidé pokoušeli si škodit jiným lidem i pomocí mikrobů. Ve 20. století pak vývoj biologických zbraní na obou stranách železné opony dosáhl kvalitativně nové úrovně. Řada virů a bakterií byla tzv. weaponizována, tj. upravena na biologické zbraně. Na jejich použití v konfliktu nikdy nedošlo a armátní výzkum biologických zbraní byl utlumen.

Zároveň došlo k obrovskému rozmachu molekulární biologie, který trvá od sedmdesátých let dodnes a který nahromadil neuvěřitelné množství informací o biologických procesech a který dnes umožňuje zasahovat do genetické informace bakterií a virů dříve nevídaným způsobem. Jak vypadaly plány na útok biologickými zbraněmi a jak skutečné útoky s nimi v nedávné minulost?

Co molekulární biologie dnes umí, co umí evoluce lépe a proč má HIV štěstí a SARS-CoV-2 smůlu, pokud jde o spekulace o umělém původu?

Nahoru