Příroda na Vysočině

Mgr. Filip Lysák

Sucho, kůrovec a my

Ohledně příčin sucha a následné kůrovcové kalamity existuje řada názorů a přesvědčení. Skeptici tvrdí, že jde o víceméně náhodný výkyv a vliv člověka nehraje podstatnou roli. Hlavní proud naopak sucho a potažmo i gradaci kůrovce dává do souvislosti s nastupující klimatickou změnou vyvolanou růstem koncentrace CO2 vlivem lidské činnosti. Příspěvek /přednáška nabídne ještě jiný pohled: Není náhodou klima Země regulováno především zelení přirozených ekosystémů? Každý z nás máme zkušenost, že v parném létě je v lese nebo i jen ve stínu košatého stromu dobře. Jak to, že jsme si toho nevšimli v globálním měřítku?


Ing. Jiří Bartoš

Lesy Kraje Vysočina a kůrovcová kalamita

Kraj Vysočina, stejně i jako jiné regiony, postihla kůrovcová kalamita nebývalého rozsahu. S tím souvisí celá řada aspektů, z nich většina má negativní charakter. I přesto, nebo možná právě proto, by měla být výzvou pro naši společnost.

 

Ing. František Fňukal

Vliv současné kůrovcové kalamity na hospodaření soukromých vlastníků lesů.

Nahoru