Životní prostředí

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

Environmentální úzkost, smutek, vztek a jejich smysl

Jsou obavy o přírodu a přežití lidstva pouze přenosem našich problémů z dětství, stále se vracející apokaliptikou nebo mají reálný základ a je dobré se jim věnovat. Environmentální filosof a gestalt terapeut Bohuslav Binka se podělí o své zkušenosti.

 

Mgr. Jindřich Prach

Ochrana přírody – co a jak chránit v měnícím se světě?

Byť, nebo spíše právě proto, že máme antropocén a mnohé je dnes bezprecedentní, je myslím potřeba chtít vidět propojení, nevnímat už "člověka" a "přírodu" odděleně. Pokusím se stručně ukázat, že příroda u nás je výsledkem tisíců let vývoje a změn. A že paleoekologickým odstupem, pohledem přes staleté a tisícileté časové škály, lze problematizovat a relativizovat náhled na dnešní změny, „kalamity“. Přitom ale velké změny antropocénu, jako je přelidnění, změny klimatu, propojenost světa se viditelně projevují i ve střední Evropě. Projevují se pro ochranáře, staromilce a poutníka krajinou negativně, ubývá rozmanitost. Nejpestřejší a dnes nejvíce ohrožená jsou tradičně extenzivně obhospodařovaná místa – že mizí pastviny a zarůstají poslední stráně by mělo znepokojovat ochranáře víc, než třeba nějakých pár procent „divočiny“ v horských lesích.

 

prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.

Kůrovec - konspirační teorie

Neuplyne týden, aby se ve sdělovacích prostředcích neobjevila zmínka o kůrovcové kalamitě. Většinou je za příčinu kalamity označena změna klimatu, a smrk, respektive naši předchůdci, kteří jej vysazovali do hospodářských lesů. Příčin současného apokalyptického rozsahu kalamity je ale více a působily synergicky. Rozhdující ale byly politické zásahy do lesnictví a neuvážená ochrana přírody.

Nahoru