Sametová revoluce 1989

Michael Žantovský
prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
moderuje: doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

 

Listopad 1989 jako symbolické centrum

Z výzkumů ÚSD, především pak Centra orální historie, ale i Fakulty humanitních studií se ukazuje, že listopadové události/listopadovou revoluci lze považovat za symbolické centrum (v českém prostředí je tento pojem spojen nejvýrazněji s pracemi Miloše Havelky). SC považujeme za jakousi množinu významů a hodnot, které se vážou k nějaké zásadní historické události (nejen) národních dějin a které se mohou v čase proměňovat. Jsou otevřená interpretaci a nakládání s nimi je vysoce variabilní. Takovými symbolickými centry může být například Bílá Hora, Mnichov či Únor.
Splňuje listopadová revoluce „parametry“ symbolického centra? Nepochybně ano, vždyť často slýcháme ve veřejném prostoru provolání k „obraně dědictví sametové revoluce“, jejího „odkazu“, jejích „ideálů“. Odjinud však můžeme slyšet i slova o „sametové zradě“, „podvodu“, „předání moci“, „sametovém kšeftu“ a podobně. Je tedy zřejmé, že co do různosti interpretací hodnot se jedná o centrum velice bohaté a doslova nabité významy, což se navíc s časem neustále proměňuje.

Nahoru