Slavnostní zahájení: Člověk v krajině

Moderuje PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.

 

RNDr. Václav Cílek, CSc.

Odkaz hlubin

Autor, který nedůvěřuje slovům, neví, jak se přednáška vyvine, ale rád by hovořil o dějinách kyslíku, Slunci jako rezonujícím hudebním nástroji, objevu sluchu a cestě amatérského paleontologa Jamese Watta do Birminghamu, což skončilo problémem, kterému se říká antropocén. Ale možná se věc vyvine úplně jinak a místo toho si popovídáme, co je velké zrychlení a proč je možná světová revoluce na spadnutí.


doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Tvář Země v sedmi obrazech
Tvář Země v sedmi obrazech se věnuje "lidskému příběhu" od vzniku a vývoje života na Zemi až po možné vyústění lidských dějin. Je to tedy přemýšlení nad dávnou filozofickou otázkou "kdo jsme, odkud přicházíme a kam směřujeme". Při hledání odpovědi se můžeme opřít o dva zdroje našeho poznání - o vědu (věci poznané naším rozumem) a o víru (věci zjevené). První dva obrazy se věnují minulosti, další dva obrazy současné situaci a závěrečné tři obrazy se věnují budoucím rozvojovým ohrožením a příležitostem.

 

 

 

Nahoru