Přednášející

Ing. František Barák

Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. V osmdesátých a devadesátých letech minulého století působil na hydrogeologických projektech na Středním východě, v západní a východní Africe a v Austrálii. Od roku 1977 pracoval v manažerských pozicích pro vodárenské společnosti Suez a Vivendi. Dvanáct let (2006 - 2018) byl ředitelem společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. V letech 2007 - 2018 byl předsedou představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Mgr. Jiří Paul, MBA

CzWA - Asociace pro vodu ČR z.s., místopředseda výboru (oblast legislativy). Po studiu biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pracoval jako technolog a vedoucí provozu úpraven a čistíren odpadních vod. Od roku 2001 působí ve společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., v současnosti na pozici ředitele společnosti. Podílel se na vzniku odborné skupiny Vodárenství, kterou od jejího založení v roce 2011 vede. V minulém volebním období byl členem výboru.

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

V Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., který od roku 2005 řídí a kde je vedoucím oddělení molekulární imunologie, se zabývá povrchovými a signalizačními molekulami buněk imunitního systému. Přednáší imunologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Ing. arch. MArch. Adam Gebrian

Český architekt, teoretik, propagátor, kritik architektury a její fanoušek, jak sám o sobě tvrdí. Namísto vlastního navrhování staveb se vědomě rozhodl pro propagaci architektury a za tuto „neúnavnou publikační a diskuzní aktivitu ve veřejném prostoru směřující ke zvyšování povědomí o architektonické kultuře“ získal v roce 2015 titul „Architekt roku“.

gen. Ing. Andor Šándor

Přednáška má bezpečnostní charakter, v níž Andor Šándor reaguje na současnou, bezpečnostní situaci jak u nás, tak v zahraničí.

doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.

Biolog, vysokoškolský pedagog, autor odborných a popularizačních prací a jeden z nejvýznamnějších českých paleoekologů. Momentálně pracuje v Centru pro teoretická studia – společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR a věnuje se mimo jiné "vlivu zemědělství na fungování a stabilitu společenstev". Byl editorem publikace Afrika zevnitř – kontinentem sucha a věčných proměn nominované na Literu za literaturu faktu.

Nahoru