Přednášející

Mgr. Robin Kopecký

Absolvent filosofie na FF UK a teoretické a evoluční biologie na PřF UK. Zabývá se evoluční psychologií, morálními soudy, filosofií vědy.

Pavel Vachtl

Publicista v oboru vědy a technologie od r. 1995. Publikoval či publikuje v těchto médiích: Český rozhlas, Softwarové noviny/Click!, VTM, ABC, Živel, PC World, Computerworld, RobotRevue, DSL.CZ, Hospodářské noviny, Ikárie, Tiscali.cz, Neviditelný pes, Quo, Red Hot, Třetí pól, 067.cz. Zajímá se jak o základy vědy, tak i o současné, minulé či budoucí technologie, také o interakce mezi vědou, sci-fi, uměním a společností. Na Facebooku vede mj. český vědecko-populární portál Věda na dosah a mezinárodní uměleckou stránku Goethepunk.

Publicista v oboru vědy a technologie od r. 1995. Publikoval či publikuje v těchto médiích: Český rozhlas, Softwarové noviny/Click!, VTM, ABC, Živel, PC World, Computerworld, RobotRevue, DSL.CZ, Hospodářské noviny, Ikárie, Tiscali.cz, Neviditelný pes, Quo, Red Hot, Třetí pól, 067.cz. Zajímá se jak o základy vědy, tak i o současné, minulé či budoucí technologie, také o interakce mezi vědou, sci-fi, uměním a společností. Na Facebooku vede mj.

český vědecko-populární portál Věda na dosah a mezinárodní uměleckou stránku Goethepunk.

PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

Působí jako zástupce vedoucího Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Dříve byl odborným asistentem na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, s níž nadále spolupracuje. Odborná specializace: problematika vzájemných vztahů československých komunistických intelektuálů a stranického vedení, dějiny ideologie KSČ, spisovatelské hnutí v 60. letech 20. století v Československu.

PhDr. Miroslav Pauza, CSc.

Působí jako vědecký pracovník FÚ AV ČR (vedoucí oddělení dějin novější české a evropské  filozofie); externě přednáší na katedře filozofie a sociologie FF UK. Věnuje se především problematice dějin české filozofie 19. a 20. století.

doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.

Zabývá se vztahem občanské společnosti a demokracie včetně přínosu občanské společnosti k procesu demokratizace. Opakovaně se vrací k problému, jak politická kultura formuje demokracii a politické jednání. V posledních letech jej zajímá úloha občanského sektoru, zejména nadací, při utváření soudobé politické kultury a společenských věd.

Nahoru