Přednášející

prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, lesní inženýr, práce z oboru lesního hospodářství a zpracování dřeva, vedl katedru lesní těžby a zpracování dřeva.

PhDr. Vojtěch Bednář

Sociolog, publicista a vysokoškolský učitel. Publikuje na českých webových serverech a v tištěných médiích. Je autorem několika publikací.

Více zde.

JUDr. Tomáš Lichovník

Soudce Ústavního soudu. Rodák z Olomouce, má za sebou praxi podnikového právníka, soudce nalézacího i odvolacího soudu. V letech 2008 až 2014 stál v čele Soudcovské unie. Soudcem Ústavního soudu byl jmenován v červnu 2014.

Jakub Chvojka

Autorizovaný architekt pro obory krajinářská architektura a architektura představí dokončené stavby, návrhy a vize. Při své práci vychází z fenomenologie místa. Při vytváření díla od skicy po dozor na stavbě sleduje a zkoumá sílu spolupráce.

V roce 2002 inicioval vznik plzeňské skupiny Zapálení na podporu moderní a současné architektury. Od r. 2005 vede samostatnou praxi svobodného architekta, od r. 2011 působí ve studiu CHVOJKA/architekt. Je autorem několika veřejných městských a venkovských prostorů. V rámci Národní ceny za architekturu Grand Prix 2015 obdržel s R. Dragounem čestné uznání za novostavbu Centrum Caolinum Nevřeň a rovněž Cenu Klubu za starou Prahu 2017 (finalista). Za stejný projekt získal Cenu společnosti Velux za práci s denním světlem v rámci České ceny za architekturu 2018. Je spoluautorem Manifestu krajinářské architektury.

Mgr. Jan Zemánek

Sochař, řezbář. Tvorba novojičínského sochaře Jana Zemánka osciluje mezi dvěma výtvarnými polohami, respektive námětovými cykly. Na jedné straně jde o volný cyklus dřevěných skulptur-objektů představujících vagabundy, na straně druhé o poněkud kompaktnější cyklus závěsných objektů s náměty listů.

VAGABUNDI – DARMOŠLAPOVÉ V těchto dřevěných skulpturách se Jan Zemánek nechává inspirovat (ovšem s ironií a nadsázkou sobě vlastní) poetikou beat generation, především kultovní knihou On the Road Jacka Kerouacka. Z bližších literárních zdrojů motiv vandrování, tuláctví nachází u Josefa von Eichendorf v novele Ze života darmošlapa či u „Knulpa“ Hermanna Hesse. Ze zdrojů nejbližších jsou mu texty Karla Kryla.

LISTY Druhé téma, které prolíná tvorbou Jana Zemánka, úzce souvisí (chtělo by se říci) s přírodní tématikou. Ta je však jen v prvním plánu. Název „listy“ má ještě jiný význam v souvislosti s použitými překližkovými pláty – listy. Hlavním objektem autorova zájmu se stává samotná textura překližky, na kterou útočí prořezáváním, perforací, ohýbáním, proplétáním.
Z formálního hlediska Jan Zemánek přejímá postupy konstruktivistů a minimalistů v důrazu na průmyslovou prefabrikaci a motiv opakování. (Jiří Pometlo)

www.zemanekart.cz

Nahoru