Přednášející

Mgr. et Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.

Studijní poradce a koordinátor environmentální větve studia na Katedře rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

gen. Petr Pavel

Český voják, generál Armády České republiky, který v letech 2015–2018 působil jako předseda vojenského výboru NATO. Jako první zástupce zemí bývalé Varšavské smlouvy tak nastoupil do nejvyšší vojenské funkce Severoatlantické aliance.

prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.

Buněčný a molekulární biolog, vedoucí oddělení epigenetických regulací Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky a vysokoškolský pedagog na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity.

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Český mikrobiolog a molekulární genetik, vedoucí Oddělení genetiky a molekulární biologie Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kde působí rovněž jako odborný poradce pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy. Ve svém výzkumu se zabývá studiem patogenních bakterií s ohledem na jejich rezistenci k antibiotikům a na využití bakteriofágů pro léčbu bakteriálních infekcí

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

Katedra filozofie a aplikované filozofie Univerzity Cyrila a Metoděje v Trnavě. Prorektor pro kvalitu a vědu, VŠ pedagog, garant PhD. studijního programu systematická filozofie a Bc. a Mgr. jedno-oborového studia filozofie a aplikovaná filozofie, ředitel Centra pro bioetiku.

PhDr. David Černý, Ph.D.

Filozof, který se ve své práci zaměřuje na etický rozměr robotiky a umělé inteligence. Věnuje se etice, bioetice, filosofii práva a personální ontologii. Vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR.

Mgr. Magdaléna Vášáryová

Slovenská diplomatka a politička, působila jako velvyslankyně ČSFR v Rakousku a velvyslankyně SR v Polsku, je poslankyní Národní rady SR, předsedkyní správní rady nevládní organizace VIA CULTURA, jíž založila a předsedkyní Živeny – nejstaršího slovenského ženského spolku. Vyučuje na Vysoké škole CEVRO Institut v Praze.

Nahoru