Přednášející

gen. Ing. Andor Šándor

Přednáška má bezpečnostní charakter, v níž Andor Šándor reaguje na současnou, bezpečnostní situaci jak u nás, tak v zahraničí.

doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.

Biolog, vysokoškolský pedagog, autor odborných a popularizačních prací a jeden z nejvýznamnějších českých paleoekologů. Momentálně pracuje v Centru pro teoretická studia – společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR a věnuje se mimo jiné "vlivu zemědělství na fungování a stabilitu společenstev". Byl editorem publikace Afrika zevnitř – kontinentem sucha a věčných proměn nominované na Literu za literaturu faktu.

Mgr. et Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.

Studijní poradce a koordinátor environmentální větve studia na Katedře rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

gen. Petr Pavel

Český voják, generál Armády České republiky, který v letech 2015–2018 působil jako předseda vojenského výboru NATO. Jako první zástupce zemí bývalé Varšavské smlouvy tak nastoupil do nejvyšší vojenské funkce Severoatlantické aliance.

prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.

Buněčný a molekulární biolog, vedoucí oddělení epigenetických regulací Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky a vysokoškolský pedagog na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity.

Nahoru