Občanský aktivismus

Jednou z dělících čar současné společnosti se zdá být postoj k občanskému aktivismu. Na jedné straně velká většina lidí chápe pozitivní vliv všech činností, které vznikají nenuceně, ve volném čase nebo s nasazením dobrovolníků, ať už jde o fungování sportovních klubů, úklid veřejných prostor nebo různé charitativní akce. Na straně druhé vládne podezřívavost a odmítání činností neziskovek nebo aktivních občanů a občanek jako „nedemokratických“ entit, jež zasahují do činnosti legitimně fungujících institucí, blokují významné stavby nebo, ještě hůř, působí jako „zahraniční agenti“. Naše diskuse se zaměří na otázky místa občanského aktivismu v demokratické společnosti, jeho legitimity a přínosu pro fungování současného státu, jakož i předpokladům aktivního působení občanů a případným hranicím užitečnosti občanského aktivismu.

Moderuje a řídí PhDr. Juraj Hvorecký, Ph.D.

Přednáší:

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

Historie a současné poměry na poli politického aktivismu
Po krátkém úvodu o povaze a historii politického aktivismu se zaměříme na jeho současné proměny. Postavení politických aktivistů (nejen) v České republice se mění v závislosti na proměnách celkového politického kontextu. Jejich pozice a logika fungování se sama o sobě stává politickým problémem a musejí tak hledat nové zdroje legitimity a podpory v očích veřejnosti. Jaké hlavní problémy dnes aktivisté řeší a kam směřují?

doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 

Proti kultu aktivního občana
Občanský aktivismus je mnohoznačnější pojem, než by si přáli jeho zastánci z liberálního prostředí. Zatímco některé občanské aktivity demokracii posilují, jiné jí škodí. Neplatí přímo úměrný vztah: čím více občanského aktivismu, tím lepší demokracie, stejně jako neplatí, že demokracie je tím kvalitnější, čím více přímých či participativních prvků obsahuje. Politicky aktivní občan, tento nedomyšlený ideál liberálního měšťanstva, a jeho mladší levicově liberální pokračovatel z 60. let minulého století, aktivista sociálního hnutí, dnes čelí velké výzvě v podobě populistického aktivismu.

Mgr. Edvilas Raudonikis

Občanský aktivismus v Litvě
Postoje Litevců k občanskému aktivismu. Posluchači se dále seznámí s politickými festivaly a také problematikou severských modelů dialogu.

Nahoru