Československo (100 let vzniku)

Vznik Československa v roce 1918 představuje splněné naděje vícera generací Čechů. Bylo tomu podobně i u Slováků? Víme, že ne všechny národnostní a společenské skupiny žijící na území nového státu jeho vznik jednoznačně přivítaly a přijaly za svůj. Negativně se k Československu stavěla především německojazyčná menšina. Vztah katolické církve rovněž nebyl jednoznačně pozitivní. Společně s historiky prozkoumáme tyto ne všem známé okolnosti vzniku nového státu, jehož stoleté výročí si letos připomínáme.

Moderuje a řídí Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Přednáší:

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Transformace na církevní a národnostní rovině po roce 1918   
Vznik československého státu vedle mnoha pozitivních procesů, spojených s posílením a upevněním státní a národní identity, jež se projevila zvláště v českém prostředí, vyvolal také některé krizové jevy, a to jak v církevní sféře, tak i v národnostní oblasti na poli česko-německého vztahu. Již v počátku existence republiky tak můžeme identifikovat společenské štěpné linie, přičemž národnostní konfliktní linie měla pak negativní vliv i na existenci státu ve 30. letech. Cílem příspěvku bude nástin formování katolické a sudeto(německé) identity pod vlivem etablování ČSR v roce 1918.         

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Československo a Slováci
Přednáška na téma vztahu Čechů a Slováků na počátcích Československa. Znali jsme se vůbec? Vnímala česká politika Slovensko a Slováky před rokem 1918? Jaká byla role Slovenska při vstupu do společného státu? Jak moc rozdílné byly tyto dvě součásti někdejší monarchie? To vše jsou otázky, na které se zaměří přednáška o Československé republice a Slovácích na počátku společného státu.

Josef Nedvěd

České stopy na Zakarpatí
Za pouhých 20 let existence našeho společného státu se Podkarpatská Rus nesmazatelně zapsala do mysli několika generací, a to jak Čechů, tak Rusínů. Za 20 let bylo vykonáno hodně toho, na co mohli být Češi i Rusíni hrdí. Lze i po téměř 80 letech, které uplynou od odtržení Podkarpatské Rusi od Československa, najít v zemi pod Karpaty, dnešní Zakarpatské oblasti Ukrajiny, stopy po práci našich předků? Můžeme i dnes, při návštěvě této země být hrdí na jejich odkaz a lze na něj navázat? Mají Češi a současní Zakarpatští Ukrajinci o to zájem?

Nahoru