Mgr. Jindřich Prach

Centrum pro teoretická studia AV ČR. Zajímá se o historii krajiny. Snaží se kombinovat geobotanické studium změn vegetace a diverzity v posledních desetiletích a paleoekologický a palynologický výzkum pozdního glaciálu a holocénu (zejména jezer na Třeboňsku). Jinak vandruje po venku a mj. hledá a dokumentuje staré a památné stromy.

Nahoru