doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

 

Český filozof, překladatel a zakladatel občanského sdružení SOK - Sdružení pro levicovou teorii, jehož byl do roku 2014 předsedou.

Vystudoval filosofii na FF UK, doktorskou práci obhájil v roce 2004 (Moderna a negativita. Adornovo pojetí). Zabývá se kritickou teorií a neo- a postmarxismem ve vztahu ke krizovým momentům současné civilizace. Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd v Oddělení současné kontinentální filosofie a přednáší na Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přeložil knihu Slavoje Žižeka Nepolapitelný subjekt či knihu Theodora Adorna a Maxe Horkheimera Dialektika osvícenství. Kromě Filosofického časopisu publikuje též v Salonu (literární příloze Práva), A2 a Literárních novinách. V roce 2002 založil občanské sdružení Socialistický kruh – SOK, které usiluje o recepci současné levicové teorie a o vzájemnou komunikaci mezi filosofií, sociologií a ekonomií. V roce 2006 byl jedním z iniciátorů výzvy Jsme občané! upozorňují na defekty demokracie v naší zemi. Nyní pracuje na grantovém projektu GA AV Negativní humanismus soustřeďující se na proměny a nová východiska subjektivity v postmoderně. V březnu 2014 byl zvolen Poslaneckou sněmovnou PČR členem Rady České televize.

Nahoru