PhDr. Ondřej Lánský Ph.D.

 

Ve své práci se soustředí na rozvíjení kritické teorie soudobé společnosti, sociální teorii a sociologické myšlení. Zaměřuje se ve svých textech na sociálně filosofické rozbory sdílených morálních systémů (např. spravedlnosti), sociologické analýzy proměn práce v pozdním/současném kapitalismu či na analýzy sociální struktury a teorie elit. Jeho výzkum se pohybuje v poli kritické teorie, postkolonialismu, sociální filosofie a sociální/sociologické teorie. V roce 2015 vydal monografii „Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému modernity“. Působí na Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky a přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Technické Univerzitě v Liberci.

Nahoru